Website Banner
 
             
            1.
ลูกค้าสนใจสินค้า

                - หากลูกค้าสนใจสินค้าสามารถสอบถามทาง
E-mail ได้ที่ prapai_v@hotmail.com , ultech_m@hotmail.com  หรือโทรสอบถาม T.02-496-3466-8  เพื่อสอบถามราคา โดยแจ้งรายละเอียดประเภทสินค้า,เนื้อผ้า,รูปแบบ,จำนวน(ขั้นต่ำ 100 ตัว),โลโก้ และวันที่ต้องการรับสินค้า แล้วทางบริษัทจะทำใบเสนอราคาสินค้าส่งให้ทางลูกค้า  (งานด่วน โปรดแจ้ง ทางบริษัท)


           
 2.ลูกค้าสั่งผลิตสินค้า
              - ลูกค้ายืนยันการซื้อสินค้า โดยลงนามในใบเสนอราคาที่ทางบริษัทเสนอไป พร้อมโอนเงินมัดจำ 30% ของราคาสินค้าตามรายละเอียดในใบเสนอราคาและแฟกซ์กลับมาที่  02-496-3469


            3.บริษัทฯ ขึ้นตัวอย่าง
                - กรณีสั่งผลิตท่านต้องยืนยันสรุปตัวอย่างที่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ มีบริการขึ้นตัวอย่างงานปัก หรืองานพิมพ์ ลงบนชิ้นผ้าให้ลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วทางบริษัทฯจะดำเนินการขึ้นเสื้อตัวอย่างให้ลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีจุดที่ต้องการแก้ไข ลูกค้าสามารถ E-mail แจ้งรายละเอียดที่ต้องการกลับมา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า


            4.กระบวนการผลิต
                - หลังจากได้รับการยืนยันตัวอย่างจากลูกค้า และได้รับไซส์เสื้อครบถ้วน ทางบริษัทจะดำเนินการผลิตสินค้าทันที


            5.การส่งมอบสินค้าและชำระเงิน
                - กรณีลูกค้าอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าให้ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือเป็นเงินสด หรือโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร (ตามที่ทางบริษัทแจ้ง)
                -กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด บริษัทมีบริการจัดส่งให้ทางขนส่ง คิดค่าใช้ตามจริง ซึ่งลูกค้าสามารถชำระสินค้าส่วนที่ค้างชำระ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร (ตามที่ทางบริษัทแจ้ง)
 
                                                                                        
Current Pageid = 16